top of page

Thi Công

V Group thiết kế âm thanh-hình ảnh hàng đầu thế giới cho Bars, Clubs, Restaurant, Retail, Gyms, Yachts, tại Hồng Công Chung quốc và khu vực Châu Á.


Chúng tôi làm việc chặt chẽ với nhũng nhà thiết kế để cung cấp quá trình cài đăt hoàn chỉnh, đầy đủ hoặc đóng vai trò tư vấn và thiế kế kỹ thuật. Chúng tôi cung cấp tới khác hàng các bố cục CAD, bản thiết kế dây điện, kỹ sảo 3D, cách âm và cuối cùng là quá trìn cài đăt hệ thống hoàn chỉnh cho.

VG là thương hiệu bất khả tri khi nói đến việc tìm kiếm thiết bị tốt nhất trong lớp cho việc lắp đặt máy khách. Chúng tôi đã xây dựng hệ thống bằng cách sử dụng GSA, Nexo, FunktionOne, DNB. Tuy nhiên, trong 6 năm qua, VG đã làm việc chặt chẽ với các hệ thống K-Array từ Italy. Tùy thuộc vào hệ thống của họ cung cấp cho kích thước của họ để tỷ lệ năng lượng và âm thanh định hướng cao có thể điều khiển. Những hệ thống kỹ thuật số này cũng hoàn toàn chịu được thời tiết, và có amps với DSP và điều khiển từ xa. Chúng tôi cảm thấy K-Array là một sự phù hợp hoàn hảo cho các thiết bị lắp đặt ở châu Á.

Contact

liên hệ chúng tôi

TEL: +84 128 868 8919 |  HELLO@VGROUP.ASIA

liên hệ chúng tôi

Chúng tôi là một công ty chiếu sáng âm thanh-video đầy đủ dịch vụ

bottom of page