top of page

Những sự kiện trực tiếp

VG đã có hơn 18 năm kinh nghiệm giúp khách hàng tạo ra những chương trình biểu diễn nhạc sống và DJ đầy huyền diệu. VG rất mong muốn được hỗ trợ khách hàng từ những sự kiện đơn giản tới phức tạp bằng những  những sản phẩm tốt nhất.

Chúng tôi có thể cung cấp tất cả các dịch vụ và sản phẩm bao gồm dàn dựng âm thanh ánh sáng hoặc những bức tường hình ảnh.

Contact

liên hệ chúng tôi

TEL: +84 128 868 8919 |  HELLO@VGROUP.ASIA

liên hệ chúng tôi

Chúng tôi là một công ty chiếu sáng âm thanh-video đầy đủ dịch vụ

bottom of page